Edukacja

Logo KPCEN Bydgoszcz

Zastosowania diagnozy edukacyjnej

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  w dniach 17-19 września 2015 roku zorganizowały XXI Krajową Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej pn. Zastosowania diagnozy edukacyjnej. Konferencja odbyła się w gmachu  Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy  ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

 

Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w Bydgoszczy była  XXI konferencją z cyklu konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej. Służyła ona wymianie doświadczeń środowiska naukowego i nauczycielskiego w dziedzinie szeroko pojętej diagnozy edukacyjnej odnośnie do różnych obszarów kształcenia. W ramach konferencji wygłaszane były  wykłady oraz odbyły się dyskusje panelowe.

Komitet Naukowy konferencji tworzyły wybitne osobistości o uznanym dorobku naukowym krajowym i światowym. 

Honorowym Patronatem konferencję objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Konferencja była współfinansowana ze środków Strategii Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uczestnicy konferencji zwiedzili miasto  Bydgoszcz oraz odbyli przejażdżkę tramwajem wodnym po rzece Brdzie.

 

Gośćmi konferencji byli:

prof. dr hab. J. Ostoja-Zagórski – JGM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

prof. dr hab. M. Zawodniak –  Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

Małgorzata Sztybalska – Dyrektor Departamentu Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej;

Bogna Blachowska-Wojciechowska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty;

Iwona Waszkiewicz – Wiceprezydent miasta Bydgoszczy;

Czesław Ficner – Zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu;

dr Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji (TK).