Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Zarządzanie i wspomaganie – stawiamy na rozwój

  • Akademia zarządzania

W całorocznym seminarium organizowanym przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN, uczestniczyło 70 dyrektorów szkół i przedszkoli. Zajęcia w 2 grupach (toruńskiej i brodnickiej) obejmowały 5 spotkań od września 2022 do marca 2023 r. Zagadnienia poruszane podczas seminariów to: awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy dyrektora i nauczyciela, trening mentalny, profilaktyka, diagnoza i interwencja w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego dziecka, dostęp do informacji publicznej, prawo autorskie w edukacji. W tym roku szkolnym zajęcia poprowadzili: Wojciech Gliwiński, Wojciech Sosnowski, Joanna Wrzesińska, Sławomir Żebrowski i dr Marcin Bednarczyk.

 

  • Akademia trenera wspomagania

Kolejny rok współpracy ze szkołami z Brodnicy i Rypina w procesowym wspomaganiu szkół prowadzonym z KPCEN. Nauczyciele wspomagający z Rypina i Brodnicy uczestniczą w całorocznym seminarium (20 h) – wiodącymi tematami w tym roku były m.in. edukacja włączająca, zdrowy styl życia w kontekście Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Za kurs organizacyjnie i merytorycznie odpowiada Agnieszka Przybyszewska.

 

  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Od września 2022 do czerwca 2023 r. 15 osób, planujących zajęcie stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w placówkach oświatowych, uczestniczyło w kursie kwalifikacyjnym (210 h, 10 miesięcy nauki) zakończonym obroną prac dyplomowych. Program obejmował m.in. przywództwo edukacyjne, politykę oświatową, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. Organizatorem kursu jest Sławomir Żebrowski, a prowadzącymi zajęcia oraz promotorami prac konsultanci KPCEN.

 

  • Kompleksowe wspomaganie – wybrane elementy wspomagania

Kurs przeprowadzony przez nas w czerwcu dla pracowników KPCEN i toruńskiej Biblioteki Pedagogicznej – w trakcie 30 h zajęć prowadzący (Sławomir Żebrowski, Agnieszka Przybyszewska i Barbara Iwanowska) przybliżyli uczestniczkom zagadnienia związane ze wspomaganiem w oparciu o kompetencje kluczowe, m.in. narzędzia diagnostyczne, planowanie, monitorowanie i ocenę efektów wspomagania.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu