Edukacja

Logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Zaproszenie na seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na Seminarium „KONTYNUACJE, ZMIANY, INNOWACJE, czyli co słychać w bibliotece szkolnej?”, które odbędzie się 4 października 2022 roku, w godz. 14.30 – 16.30, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, w sali 210 (II piętro).

 

Program seminarium:

  1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023.
  2. Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela.
  3. Jak biblioteki szkolne pomagają Ukrainie.
  4. Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela bibliotekarza – dobre praktyki.

 

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej. Udział w seminarium jest NIEODPŁATNY.

 

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie PBW https://pbw.bydgoszcz.pl/zaproszenie-na-seminarium-dla-nauczycieli-bibliotekarzy/

 

Szczegółowych informacji udziela: Ewa Bedełek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
e‑mail: ewa.bedelek@pbw.bydgoszcz.pl

 

Grafika informacyjna - KONTYNUACJE, ZMIANY, INNOWACJE, czyli co słychać w bibliotece szkolnej? - Seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy, 4 października 2022 roku godzina 14:30 do 16:30

 

PBW w Bydgoszczy