Edukacja

Uczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKP
Uczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKP

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na

 

zakup i dostawę pomocy dydaktycznych

 

w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Termin składania ofert upływa dnia 24 września 2021 r.

W celu zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia umieszczonego na serwisie internetowym Baza Konkurencyjności należy przejść na stronę:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69317