Edukacja

Logotyp Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie plastyczno-informatycznym na temat: „Bydgoszcz – miejsca znane i mniej znane”

Bieżący rok jest Rokiem Miłośników Miasta Bydgoszczy. Nasza szkoła od lat propaguje wśród młodzieży poznawanie i docenianie walorów Bydgoszczy, która z każdym sezonem pięknieje i otwiera się na ludzi poszukujących tu miejsca wypoczynku, relaksu, kontaktu z historią i nowoczesnością.  O tym, że jest to miasto warte odwiedzenia świadczy chociażby fakt, że Wyspa Młyńska z Młynami Rothera znalazła się w gronie laureatów plebiscytu National Geographic Traveler na „Cuda Polski 2023”. Zachęcamy, abyście przedstawili nam Wasze propozycje miejsc znanych i tych mniej oczywistych w Bydgoszczy, które zachwyciły Was, gdzie lubicie odpoczywać i spędzać czas z bliskimi.

 

Cele konkursu:

  1. Rozwijanie zainteresowań miastem, jego historią, kulturą, architekturą, przyrodą
  2. Popularyzowanie wiedzy na temat ciekawych miejsc w stolicy województwa kujawsko-pomorskiego
  3. Zachęcanie uczestników do twórczej interpretacji tematu z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych,  materiałów zdobniczych i technologii informatycznej.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne i samodzielne wykonanie:

a. płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3 z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej:

  • klasy I – III SP
  • klasy IV – VIII SP

 

b. wykonanie prezentacji w dowolnym programie online i udostępnienie jej na adres organizatora vicedyrektor@zs33.bydgoszcz.pl
Prezentacja powinna zajmować 5-10 stron/slajdów:

  • szkoły ponadpodstawowe 

 

3. Każda praca powinna zawierać podanie nazwy i lokalizację prezentowanego miejsca.

4. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych j/w.

5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

6. Czas trwania konkursu: 11.09 – 09.10.2023 r.

7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty i lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZS nr 33 w Bydgoszczy 25 października.

8. Fundatorem nagród dla laureatów jest Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

9. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

11. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być prezentowane podczas wystaw organizowanych przez Zespół Szkół nr 33.

12. Prace plastyczne prosimy dostarczyć na adres: Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4,  85-094 Bydgoszcz , tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat: w godz. 8.00 – 15.00).

13. Prace elektroniczne prosimy przesłać na adres: vicedyrektor@zs33.bydgoszcz.pl

 

Życzymy powodzenia – organizatorzy: A. Cierżnicka, A.Stefanik, A. Widerkiewicz