Edukacja

Logotyp - Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym na temat: Wstrzymał słońce – zmienił wizję wszechświata.

Mikołaj Kopernik szukał piękna we wszechświecie, opisana przez niego teoria ustawiła wszystko względem Słońca, a nie Ziemi. Zachęcamy, abyście przedstawili nam Waszą wizję wszechświata. Możecie także pobawić się w naukowców i wykorzystując swoją wyobraźnię, możecie zamieścić w przestrzeni kosmicznej własne propozycje, które przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, mogłyby się tam znaleźć i mieć istotny wpływ na przyszłość naszej planety – Ziemi.

 

Cele konkursu:

 

 1. Rozwijanie zainteresowań życiem i dokonaniami  Mikołaja Kopernika.
 2. Popularyzowanie wiedzy na temat kosmosu oraz osiągnięć naukowych związanych z poszukiwaniem
  w przestrzeni kosmicznej nowoczesnych technologii istotnych dla przyszłości naszej planety.
 3. Zachęcanie uczestników do twórczej interpretacji tematu z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych i materiałów zdobniczych.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne i samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3 z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

3. Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

 • przedszkole,
 • klasy I – III SP
 • klasy IV – VII SP
 • klasy VIII SP i ponadpodstawowe.

4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.

5. Czas trwania konkursu: 15.05 – 15.06.2023 r.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 21 czerwca 2023 r., a lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZS nr 33 w Bydgoszczy.

7. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

8. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

9. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być prezentowane podczas wystaw organizowanych przez Zespół Szkół nr 33.

 

Prace prosimy dostarczyć  na adres:

 

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4,  85-094 Bydgoszcz , tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat: w godz. 8.00 – 15.00).

 

 

Życzymy powodzenia.

 

Organizatorzy:

 1. Górska, M. Modrzyńska, M. Sakowska, A. Wysińska, Ż. Glogowska