Edukacja

Logotyp ZS33 w Bydgoszczy

Zapraszamy do udziału międzyszkolnym konkursie plastycznym na temat: Polscy artyści – wielcy patrioci

Cele konkursu:

 1. Zapoznanie z życiem i twórczością polskich twórców okresu romantyzmu, a także polskich artystów, których twórczość miała znaczący wpływ na losy Polski.
 2. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 3. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

 

 Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz dzieci przebywających w bydgoskich szpitalach.

2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3. Można zastosować dowolną technikę plastyczną.

3. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy III – V SP
 • klasy VI- VIII SP
 • klasy szkół ponadpodstawowych.

4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
 • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.

5. Czas trwania konkursu: 24.10 – 21.11.2022r.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 listopada 2021 r., a lista laureatów będzie zamieszczona na stronie internetowej ZS nr 33.

7. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

8. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego.

9. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.

 

            Prace prosimy przekazać na adres:

 

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, 85-094 Bydgoszcz , tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat: w godz. 8.00 – 15.00)

 

Życzymy powodzenia.

 

Organizatorzy:

 1. Deptuła, M. Górska, M. Modrzyńska, M. Sakowska, B. Kocoń