Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Zakończenie roku szkolnego i podsumowanie nadzoru pedagogicznego

Szanowni Dyrektorzy, kończy się kolejny rok szkolny. Oświata funkcjonowała znowu w cieniu pandemii. Nauczyciele dokonają klasyfikacji rocznej po wielu miesiącach nauki zdalnej. Dyrektorzy podsumują pełniony nadzór pedagogiczny i pracę szkół w oparciu o wnioski płynące z pracy w roku szkolnym 2020/2021.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli po raz kolejny wychodzi naprzeciw i chce wesprzeć dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, zapraszając na warsztaty online Zakończenie roku szkolnego i podsumowanie nadzoru pedagogicznego.

Program warsztatów obejmuje następującą tematykę:

  • Zadania i obowiązki dyrektora związane z klasyfikację roczną i końcową
  • Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy – w jakich sytuacjach i na jakich zasadach organizować
  • Klasyfikacja w sytuacjach nietypowych – nauczanie domowe, indywidualny tryb nauki, nauczanie indywidualne
  • Obowiązujące wzory arkuszy ocen i świadectw
  • Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej związanej z klasyfikacją i promocją
  • Podsumowanie nadzoru pedagogicznego – przykładowe wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora

 

Warsztaty odbędą się 10 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 na platformie ClickMeeting.

Koszt: 40.00 zł

 

Wypełnienie formularza rejestracyjnego do 8.06.2021 roku:

http://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1218o41,dok.html?grupa=690&singup=1

 

 

Oprac. G. Nazaruk