Edukacja

Logotyp Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Z życia szkoły – wystawa fotografii

Z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 5 maja 2016 r. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na wystawę fotograficzną Z życia szkoły, której bohaterami są uczniowie Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu.

 

Bohaterowie wystawy zostali zaproszeni do Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zajęcia, podczas których mieli okazję poznać miejsca niedostępne dla czytelników na co dzień. Dzieci odwiedziły m.in. magazyny, gdzie duże wrażenie zrobiły na nich przesuwane regały pełne książek oraz winda do przewożenia zbiorów. W wypożyczalni natomiast uczniowie byli bardzo zainteresowani katalogami kartkowymi.

Prezentowane na wystawie fotografie uchwyciły i uwieczniły uczniów podczas nauki, zabawy, rozwijania talentów, pokonywania swoich słabości, nabywania nowych umiejętności, przeżywania radości, przygotowywania się do samodzielności i niezależności od innych. Są dowodem na to, że niepełnosprawne dzieci i młodzież przy właściwym wsparciu rodziny i szkoły mają szansę na rozwój w każdym zakresie: ruchowym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

 

Wystawie towarzyszy prezentacja księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z zakresu logopedii, oligofrenologii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Wystawę można oglądać do 20 maja br.

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

Oprac. Wiesława Budrowska

Zdj. Marzena Jarocka

 

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Spacer po biblioteceSpacer po biblioteceSpacer po biblioteceSpacer po biblioteceSpacer po biblioteceWystawaWystawaWystawa