Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Z wizytą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

We wtorek 31 sierpnia 2021 roku nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni zatrudnieni w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.  Mimo deszczowej pogody serdecznie przywitała nas Katarzyna Przegiętka Kierownik Działu  Naukowo-Edukacyjnego i Wydarzeń Kulturalnych.

 

Wizyta rozpoczęła się od podpisania porozumienia o współpracy między Robertem Preusem dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy a  Moniką Wiśniewską dyrektorem Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

Tym samym obydwie instytucje zainicjowały   współpracę na rzecz zadań dydaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych. Będzie ona służyć  popularyzacji wiedzy pedagogicznej, m.in. poprzez realizację wspólnych projektów, konferencji i spotkań wspomagających proces doskonalenia zawodowego, uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych nauczycieli.

Po części oficjalnej z ogromnym zainteresowaniem oglądaliśmy poszczególne sale ekspozycyjne, rozwiązywaliśmy zadania sprawdzające nie tylko naszą wiedzę, ale  i umiejętności,  m.in.  z obszaru matematyczno-przyrodniczego, psychologicznego, anatomicznego. Tylko najbardziej wytrwali zjechali  wirtualną kolejką i przeżyli ogrom emocji, przechodząc przez kładkę nad przepaścią. Inni próbowali zgłębić tajemnice Kosmosu. Wszyscy, bez wyjątku, patrzyliśmy na najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta, zawieszone na linie o długości 33 m, przebiegające przez wszystkie piętra. Atrakcji edukacyjnych było co niemiara.

W imieniu nauczycieli konsultantów KPCEN w Bydgoszczy oraz doradców metodycznych zachęcamy wszystkich Państwa do odwiedzenia tego niesamowitego miejsca!

Oprac. I. Rostankowska

Foto: P. Szczepańczyk

 

Dyrektor Robert Preus podpisuje porozumienieObserwujemy wahadło FoucaultaW gościnnych progach CNMW