Edukacja

Krąg żeglarski nie straszny!
Krąg żeglarski nie straszny!

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !!!

Od 17 do 20 września tego roku grupa dziewcząt z Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu po raz kolejny została zaproszona przez Chorągiew Kujawsko – Pomorską ZHP z Bydgoszczy na 52 Zlot Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w miejscowości Funka. W Zlocie tym uczestniczyło 210 osób z 17 placówek specjalnych z całego regionu oraz z bydgoskiej drużyny sztabowej. Komendantem Zlotu była hm. Grażyna Szopa. Celem tego spotkania było promowanie działalności pozaszkolnej drużyn harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” w środowisku osób z niepełnosprawnościami, integracja środowisk międzyszkolnych, rozwijanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

 

Zlot rozpoczął się uroczystym apelem powitalnym, na którym obecni byli także zaproszeni goście z ZHP. Każdego dnia odbywały się bardzo ciekawe i pouczające zajęcia edukacyjno–terenowo –manualne, takie jak: bieg harcerski, musztra, rejs statkiem po jeziorze, rzeźba w drewnie, krótkofalarstwo, dogoterapia, ceramika z gliny, pierwsza pomoc przedmedyczna, makrama, wypalanie w drewnie, strzelanie z łuku. Ponadto odbył się występ teatru „Vaśka”, tańce i świeczkowisko. Na  świeczkowisku śpiewano tradycyjnie piosenki harcerskie przy akompaniamencie akordeonu oraz odbył się konkurs na najpiękniejsze pieśni patriotyczne z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

 

            Aktywnie i radośnie spędzony czas zostanie na długo w pamięci podopiecznych placówki. CZUWAJ!!!

                                                                                                                                                                

Tekst opracowała: Ilona Waloch

Zdjęcia: Daria Graban

 

ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznejKrąg żeglarski nie straszny!Tuż przed zbiórką na apel