Edukacja

Logo

XLI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

W dniach 19-21 marca 2015 roku w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu odbędzie się XLI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne. Profesora Roberta Głębockiego pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Grudziądza.

 

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim organizowane przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu, wspólnie z Olsztyńskim Planetarium.

 

Konkurs co roku rozpisywany jest jesienią przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne we współpracy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu, w którym wiosną odbywa się finał Seminariów Wojewódzkich, czyli OMSA. Impreza organizowana od początku swego istnienia przez zespół roboczy w składzie: dr Kazimierz Schilling, mgr Małgorzata Śróbka – Kubiak i mgr Mirosław Kubiak, kontynuowana jest obecnie przez zespół: mgr Agnieszka Zanyszek, mgr Sebastian Soberski i mgr Grzegorz Rycyk.

 

Każdego roku kilkuset uczniów, młodych miłośników astronomii, bierze udział w wojewódzkich konkursach na referat, a najlepsi z nich referują swoje prace na seminariach wojewódzkich. Laureaci, czyli autorzy dwóch najlepszych referatów z każdego województwa typowani są do Grudziądza, na Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne.

 

Organizatorami wojewódzkich konkursów i seminariów są Kuratoria Oświaty Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Merytoryczną opiekę nad Seminariami sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii i Polskie Towarzystwo Astronautyczne, które m.in. delegują zawodowych astronomów do jury w OMSA.

 

Współorganizatorem konkursów jest również Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Kultury i Edukacji, Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów.  Konkurs i Seminarium jest dofinansowane ze środków Strategii Edukacji Województwa kujawsko-pomorskiego