Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Wykorzystanie TIK w pracy z uczniem ukraińskim – wsparcie dla nauczycieli (UA)

Uniwersalność języka technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawia, że stosowanie narzędzi TIK ułatwia porozumienie na wielu płaszczyznach, umożliwia sprawne przekazywanie wiedzy, a także jej absorbowanie. Granice i przynależność narodowa nie mają znaczenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przygotowało warsztaty, podczas których wskazane zostaną narzędzia online do pracy z uczniem ukraińskim.

Українська версія внизу сторінки

Uniwersalność języka technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawia, że stosowanie narzędzi TIK ułatwia porozumienie na wielu płaszczyznach, umożliwia sprawne przekazywanie wiedzy, a także jej absorbowanie. Granice i przynależność narodowa nie mają znaczenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przygotowało warsztaty, podczas których wskazane zostaną narzędzia online do pracy z uczniem ukraińskim.

 

Zebraliśmy  zasoby, które pomogą pedagogom w pracy, a dzieciom w nauce.  Wśród nich translatory,  strony www, aplikacje online do wykorzystania w kształtowaniu umiejętności  przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych.

 

Szkolenie organizowane jest zarówno dla odbiorcy indywidualnego, jak i dla zespołów nauczycielskich.

 

Więcej informacji: Roma Gorczyca, tel. 52 3493150 w. 72

 

Oprac. Roma Gorczyca

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У РОБОТІ З УКРАЇНСЬКИМ УЧНЕМ – ПІДТРИМКА ВЧИТЕЛІВ

Універсальність мови інформаційно-комунікаційних технологій означає, що використання засобів ІКТ полегшує комунікацію на багатьох рівнях, забезпечує ефективну передачу знань, а також їх засвоєння. Кордони та національність не мають значення. Щоб задовольнити потреби вчителів, Куявсько-Поморський центр педагогічної освіти в Бидгощі підготував воркшоп, під час якого будуть вказані онлайн-інструменти для роботи з українським учнем.

Ми зібрали ресурси, щоб допомогти педагогам працювати, а дітям вчитися. Серед них перекладачі, вебсайти, онлайн-додатки для формування предметних та позакласних навичок.

Навчання організовується як для окремих одержувачів, так і для педагогічних команд.

Додаткова інформація: Рома Горчица, тел. 52 3493150

Опрац. Рома Горчица