Edukacja

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Wykład online: „Nie ucieraj się o drobiazgi, a bij się, jeżeli trzeba o zasady”. Kim była Jadwiga z Działyńskich Zamoyska – Patronka Roku 2023?

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie online: „Nie ucieraj się o drobiazgi, a bij się, jeżeli trzeba o zasady”. Kim była Jadwiga z Działyńskich Zamoyska – Patronka Roku 2023?, który odbędzie się 25 stycznia 2023 r. (środa), godz. 17:00-18:00. Wygłosi go Agata Łysakowska-Trzoss z Fundacji Zakłady Kórnickie.

 

Tematyka wykładu

 

Poliglotka, która z łatwością opanowała perski i turecki. Przedsiębiorczyni, która założyła pierwszą na ziemiach polskich szkołę gospodarczą dla dziewcząt. Kobieta, która – jak sama przyznawała w swoich „Wspomnieniach” – nie bała się niczego (a umiejętność tę nabyła dzięki dyskusjom ze swoim ojcem, Tytusem Działyńskim). Towarzyszyła swojemu mężowi w podróżach dyplomatycznych i była autorką prac o tematyce religijno-wychowawczej (m.in. „O miłości ojczyzny”‚ „O pracy”, „O wychowaniu”). Nie da się ukryć, że Jadwiga z Działyńskich Zamoyska  (1831–1923) była kobietą wielu talentów – nic zatem dziwnego, że w stulecie Jej śmierci Sejm RP zdecydował się na Jej uhonorowanie, ogłaszając Ją Patronką 2023 Roku. Jej niezwykłej biografii przyjrzymy się podczas wykładu: „Nie ucieraj się o drobiazgi, a bij się, jeżeli trzeba o zasady”. Kim była Jadwiga z Działyńskich Zamoyska – Patronka Roku 2023?

 

Informacje na temat prelegentki

 

Agata Łysakowska-Trzoss – historyczka i popularyzatorka. Pracowniczka Fundacji Zakłady Kórnickie, sekretarz redakcji i autorka artykułów dla portalu popularnonaukowego Hrabia Tytus. Doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą beneficjentom organizacji dobroczynnych w dziewiętnastowiecznym Poznaniu oraz realizuje grant Narodowego Centrum Nauki. Specjalizuje się w historii społecznej XIX wieku oraz historii filmu.

 

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny: https://www.bptorun.edu.pl/lime26/index.php/653271?lang=pl

Więcej informacji na stronie www.bptorun.edu.pl/1111

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.