Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Współpraca z instytucjami – inspiracje i sukcesy

Współpraca z wieloma instytucjami sprawia, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest często zapraszane na ważne uroczystości, konferencje i jubileusze. Od początku roku szkolnego 2021/2022 mieliśmy okazję partycypować w kilku ważnych konferencjach:

 

  • Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu uczestniczył 24 listopada w Kongresie Edukacji Klasycznej na Zamku Królewskim w Warszawie, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wydarzenie to skupiało się wokół znaczenia edukacji filozoficznej dla współczesnego człowieka, aktualności nauczania łaciny w szkole i miejsca tzw. sztuk wyzwolonych w nowoczesnej edukacji;
  • 16 listopada na konferencji „Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi rynek pracy”, skierowanej do doradców zawodowychze szkół podstawowych na terenie powiatu grudziądzkiego, organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu we współpracy z KPCEN w Toruniu i Pomorską Strefą Ekonomiczną w Gdańsku obecni byli Sławomir Żebrowski i Dorota Andrzejewska, która wystąpiła na niej z tematem „Rola i znaczenie doradcy zawodowego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”;
  • Sławomir Żebrowski brał udział 17 grudnia w konferencji „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim”, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy.

 

W uroczystym jubileuszu 100 lat Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu z przyjemnością mieli okazję uczestniczyć 9 grudnia Sławomir Żebrowski, Anna Piątek i Danuta Potręć, a dyrektor KPCEN w Toruniu został także zaproszony 22 listopada na uroczystość obchodów 70 lat budynku Szkoły Podstawowej w Czernikowie.

 

„Połączenie sił to początek, pozostawanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces” (Henry Ford). Nasze wieloletnie doświadczenia ze współpracy z innymi instytucjami pozwalają nam nieustannie się rozwijać, wpływać na edukację, wspólnie się inspirować i razem świętować.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu