Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Współpraca redaktorów z Bydgoszczy, Torunia I Włocławka miarą sukcesu UczMy

Kujawsko-Pomorski Przegląd Oświatowy UczMy we wrześniu obchodzi swoje 10 urodziny. Nie każdemu pismu udaje się przetrwać na rynku tak długo i z takim powodzeniem.  Sukces jest wynikiem świetnej współpracy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.    Redaktorami dwumiesięcznika są pracownicy trzech ww. placówek doskonalenia. Na łamach UczMy swoim bogatym doświadczeniem dzielą się nauczyciele konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Ich artykuły stanowią zwykle minikompendium wiedzy, z którego można skorzystać natychmiast po przeczytaniu lub poszerzyć wiadomości, uczestnicząc w proponowanych przez nich szkoleniach.

 

UczMy to pismo pracowników oświaty. Nie miałoby racji bytu, gdyby nie artykuły, relacje, sprawozdania nauczycieli z przedszkoli i szkół województwa kujawsko-pomorskiego, ale również z innych regionów Polski. Możliwość publikowania przemyśleń praktyków oraz ich informacji o przeróżnych działaniach edukacyjnych jest dla redakcji szczególnie ważna. To dzięki czytelnikom na łamach czasopisma mówimy o sprawach aktualnych, takich, które dzieją się tu i teraz w placówkach oświatowych i dotyczą bezpośrednio nauczycieli i ich uczniów.

 

Czasopismo dociera do szkół i placówek całego województwa, natomiast w wersji elektronicznej można je czytać na stronach internetowych KPCEN w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku  (cen.bydgoszcz.pl, kpcen-torun.edu.pl, kpcen.cen.info.pl). Na stronach placówek znajdują się także tematy przewodnie kolejnych numerów dwumiesięcznika.

 

Zespół redakcyjny zaprasza do lektury czasopisma oraz dalszej współpracy.

 

Opracowała: Anna Rupińska