Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Współpraca KPCEN z UTP w Bydgoszczy

28 września 2020 roku Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i  Marek Adamski Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy podpisali w siedzibie Rektoratu UTP porozumienie o współpracy. 

 

Obie strony zadeklarowały współpracę miedzy innymi w zakresie:

  • wymiany doświadczeń między nauczycielami akademickimi i nauczycielami szkół w obszarze języków obcych, informatyki, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zawodowych
  • aktualizacji wiedzy i umiejętności nauczycieli szkół
  • wsparcia merytorycznego nauczycieli akademickich
  • promowania i wdrażanie w szkołach innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych
  • dostosowania oferty edukacyjnej do wymagań współczesnego rynku pracy
  • pozyskiwania partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów
  • wspierania nauczycieli szkół w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

 

Na mocy porozumienia Strony zadeklarowały:

  • organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym: konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, kampanii informacyjnych, konsultacji on-line
  • udział we wspólnych projektach edukacyjnych
  • udział nauczycieli akademickich, dyrektorów i nauczycieli szkół w konferencjach.

 

Oprac. R. Preus
Foto  R. Wszołek

 

Podpisanie umowy o współpracyPodpisanie umowy o współpracy