Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Współpraca KPCEN w Bydgoszczy z Kuratorium Oświaty

Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, jak co roku, aktywnie współpracują z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W ramach wspólnych działań z organem sprawującym nadzór pedagogiczny KPCEN w Bydgoszczy przygotowało ofertę dotyczącą zagadnień związanych ze zmianami przepisów prawa od 1.09.2021 roku.

 

Nasza propozycja szkoleniowa dotyczy też realizacji priorytetów wynikających z polityki oświatowej państwa, a w szczególności zadania:

– Działanie na rzecz (…) edukacji patriotycznej Ważne uroczystości i rocznice w szkole i placówce; Dobrostan nauczyciela i ucznia – wsparcie emocjonalne. Troska o zdrowie i radzenie sobie ze stresem; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Szczegóły na stronie cen.bydgoszcz.pl.

Oprac. G. Nazaruk