Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

WSPIERAMY NAUCZYCIELI W REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA ORAZ PRIORYTETÓW KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  w roku szkolnym 2020/2021 proponuje wiele form doskonalenia zawodowego nauczycieli, które wpisują się  w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy 20 konferencji i seminariów oraz blisko 150 warsztatów i szkoleń w formie stacjonarnej, blended learning oraz online. Włączamy nauczycieli do realizacji programów edukacyjnych, sieci współpracy i samokształcenia, zachęcamy do wymiany doświadczeń, proponujemy programy kompleksowego wsparcia przedszkoli i szkół.   Szczegółowy wykaz form w załączniku.

 

Oprac. dr V. Panfil-Smolińska