Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Wspieramy nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie zmodyfikowanych wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.
Podstawę prawną wprowadzonych zmian stanowi Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych cykl szkoleń przygotowujących do wdrażania zmian w  wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Poprzedzone były one szkoleniami dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówki, które prowadzili pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pracownicy akademiccy oraz nauczyciele praktycy.

 

Tematyka szkoleń obejmowała m.in. założenia merytoryczne egzaminów, zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w roku 2021 w zakresie danego przedmiotu, analizę porównawczą wymagań oraz zmiany w pracy z uczniem.

 

Szkolenia odbywały się w formule blended-learning: część warsztatowa w czasie rzeczywistym na platformie Clickmeeting oraz część samokształceniowa moderowana przez prowadzącego.

 

Łącznie przeprowadzono 34 szkolenia, na których przeszkolono 773 nauczycieli. Zorganizowano 9 szkoleń dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty, w których brało udział 381 uczestników oraz 15 szkoleń dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego, w których uczestniczyło 392 nauczycieli.

 

Ponadto nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni na bieżąco informują zainteresowanych nauczycieli o zmianach w wymaganiach egzaminacyjnych podczas stałych, cotygodniowych konsultacji online, których harmonogram znajduje się na stronie internetowej placówki.

 

Podczas tych spotkań upowszechniają również publikacje przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji przydatne w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych:

 

  • Zeszyty przedmiotowe, które zostały przygotowane przez ekspertów pracujących przy opracowywaniu zmian w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021. Zawierają one m.in. wymagania egzaminacyjne, komentarze do wymagań egzaminacyjnych, informacje na temat zmian w organizacji i formie egzaminu, a także wskazówki metodyczne dla nauczycieli dotyczące przygotowania uczniów do egzaminów.

Linki do publikacji:

Zeszyty przedmiotowe z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela”
Znajdziemy tu wymagania egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki oraz praktyczne wskazówki do pracy z uczniami.

Zeszyty przedmiotowe z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela”
Mieszczą się tu wymagania egzaminacyjne przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym oraz praktyczne wskazówki do pracy z uczniami z historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, fizyki, biologii, chemii, języka polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego.

 

  • Aneksy do informatorów o egzaminach zewnętrznych oraz zaktualizowane informacje o sposobie organizacji ich przeprowadzania.

Aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku

Aneksy do informatorów o egzaminie maturalnym w 2021 roku

Informacje o sposobie organizacji przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

Informacje o sposobie organizacji przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku

 

Ponadto nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni KPCEN  w Bydgoszczy organizują wiele innych form wspierających pracę nauczycieli z uczniami w zakresie przygotowania ich do egzaminów zewnętrznych. Szczegółowe informacje zamieszczamy na naszej stronie internetowej https://cen.bydgoszcz.pl

 

Oprac. dr V. Panfil-Smolińska