Edukacja

Wicekurator Oświaty M.Mazurkiewicz wręcza raport z ewaluacji dyr. G.Troszyńskiej
Wicekurator Oświaty M.Mazurkiewicz wręcza raport z ewaluacji dyr. G.Troszyńskiej

Wręczenie raportu

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 26 czerwca 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia raportu z ewaluacji zewnętrznej problemowej. Raport dyrektorowi KPCEN Grażynie Troszyńskiej wręczyła Maria Mazurkiewicz Kujawko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Wszystkie wymagania placówka spełnia na poziomie wysokim.

 

Podsumowując dotychczasową pracę KPCEN we Włocławku, Pani Wicekurator wyraziła zadowolenie z działań edukacyjnych Centrum, szczególnie bardzo dobrej organizacji spotkań związanych z wprowadzaną od 2017 roku reformą oświaty. Na spotkaniu podkreślano wielokierunkowość działań, bogatą ofertę, otwartość na potrzeby klientów oraz to, że placówka na wysokim poziomie planuje, realizuje, monitoruje i modyfikuje procesy edukacyjne.

 

Ewaluacja obejmowała cztery obszary:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
  • Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
  • Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
  • Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 

Najwyższa ocena funkcjonowania Centrum – spełnianie wymagań na poziomie wysokim – stanowi powód do satysfakcji dla wszystkich pracowników i inspiruje do przyszłych działań.

 

Aneta Gabryelczyk

kierownik Pracowni Informacji i Promocji

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

 we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

www.cen.org.pl.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Wicekurator Oświaty M.Mazurkiewicz wręcza raport z ewaluacji dyr.  G.TroszyńskiejDyrektor KPCEN we Włocławku Grażyna TroszyńskaPrzedstawiciele Kuratorium OświatyUroczyste wręczenie raportuUroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznejWicekurator Oświaty M.Mazurkiewicz i dyr. G.TroszyńskaWicekurator Oświaty M.Mazurkiewicz oraz ewaluatorzy  z KO w ToruniuWręczenie raportu z ewaluacjiZaproszeni goście i pracownicy KPCEN we Włocławku