Edukacja

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Wojewódzki Konkurs na Lapbooka o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego

Polskie Stowarzyszenie Języka Niemieckiego z partnerami: Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy i Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu zaprasza wszystkich chętnych uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie na stworzenie lapbooka o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 listopada 2023 r.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy IV-VI
  • klasy VII-VIII

Szczegóły konkursu określa regulamin, znajdujący się na stronie PBW w Bydgoszczy.

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy psnjn.torun.zarzad@gmail.com

 

PBW w Bydgoszczy