Edukacja

Wojewódzki konkurs literacko – plastyczny „Jan Paweł II - największy z rodu Słowian”

Wojewódzki konkurs literacko – plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian” – rozstrzygnięty!

25 maja 2020 r. został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs literacko – plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian” zorganizowany w związku z obchodami w 2020 roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy i Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Do rywalizacji konkursowej przystąpiło łącznie 28 uczniów ze szkół podstawowych  województwa kujawsko-pomorskiego, w tym z Bydgoszczy, Torunia, Chocenia, Dąbrowy Chełmińskiej, Jajkowa, Bożejewic, Warszewic.

 

Komisja konkursowa w składzie:

Ewa Pronobis – Sosnowska, Dyrektor PBW w Bydgoszczy

Anna Kraszkiewicz, nauczyciel bibliotekarz

Justyna Frelichowska, nauczyciel bibliotekarz

wyłoniła laureatów konkursu plastycznego.

 

Lista uczniów nagrodzonych:

I miejsce – Joanna Kostańska ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy

II miejsce – Michalina Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu

III miejsce – Marcel Święcicki ze Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy.

 

Przyznano trzy Nagrody Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy dla Joanny Joppek ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy, Eweliny Kuczmy z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bożejewicach i Julii Stodulskiej
ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Sandra Zabel ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Weronika Kęcka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy

Juliusz Wiśniewski z Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego z Dąbrowy Chełmińskiej

Jakub Klimaszewski ze Szkoły Podstawowej nr19 w Bydgoszczy.

 

Wszystkim uczniom nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!