Edukacja

Żaglica

Wielki błękit

Wernisaż wystawy Wielki błękit odbędzie się 13 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Organizatorami ekspozycji są Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu i Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych”, Świetlica„Pracownia”Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu.

 

Na wystawie Wielki błękit prezentowane są prace malowane na szkle, eksponaty ceramiczne oraz grafiki. Autorami prac są osoby niepełnosprawne – uczestnicy zajęć dwóch ośrodków prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych: Świetlicy i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” prowadzony jest obecnie przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji  Toruńskiej im. Wandy Szuman.

 

To placówka z ponad trzydziestoletnią tradycją. Bazując początkowo na wolontariacie studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK, stopniowo nabierała ona kształtu instytucjonalnego. Niezależnie jednak od formalnych uwarunkowań, zawsze jej celem było towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością w ich drodze i stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym w pełni będą mogły rozwinąć swoją osobowość. Pomocą w odkrywaniu siebie są twórcze działania: różne formy zajęć plastycznych (rzeźba, grafika, malarstwo, kolaż), muzycznych, teatralnych i krawieckich. Ale twórczość rozumiana jest znacznie szerzej. Jest nią odkrywanie siebie, poznawanie swoich potrzeb, nabywanie nowych umiejętności. Dlatego twórczość można odnaleźć również w codziennych czynnościach: przygotowaniu sałatki, sprzątaniu, robieniu zakupów. Do samodzielności w wykonywaniu tych prostych zadań są wdrażani uczestników zajęć. Najważniejsze jednak jest stworzenie atmosfery pełnej akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, bo tylko wtedy drugi człowiek może pokazać nam całe swoje bogactwo.

 

Obecnie w ciągu roku Pracownia obejmuje codzienną opieką i terapią 37 osób z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami psychicznymi, organizuje cyklicznie  konkurs plastyczny dla ośrodków wsparcia w województwie kujawsko-pomorskim, w którym uczestniczy około 100 osób niepełnosprawnych.

 

Ekspozycję można oglądać do 6 marca 2015 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką organizacyjną  podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

(TK)