Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole podstawowej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało i przeprowadziło od 19 kwietnia do 20 czerwca 2017 roku 97 szkoleń dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej w szkole podstawowej. Odbyły się 92 konferencje informacyjne: Reforma edukacji 2017. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole podstawowej w: Nakle nad Notecią, Koronowie, Inowrocławiu, Świeciu, Żninie, Mogilnie, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi i Bydgoszczy.

 

Na konferencje zaproszono przedstawicieli nauczycieli różnych przedmiotów.  Zajęcia prowadzili nauczyciele konsultanci  w 10 grupach przedmiotowych: język polski (Iwona Rostankowska), matematyka (Ewa Ludwikowska), języki obce, języki mniejszości narodowych i etnicznych (Justyna Adamska, Katarzyna Karska-Rasmus), fizyka, chemia, przyroda / biologia (Violetta Panfil-Smolińska) geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, kształcenie zawodowe  (Wiesława Kitajgrodzka), informatyka (Robert Preus,  Robert Hejnicki), kształcenie specjalne (Jerzy Durzyński), muzyka, plastyka, technika (Jan Szczepańczyk), etyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  (Norbert Łysiak), wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna (Krystyna Karpińska, Grażyna Szczepańczyk). W czasie  konferencji omówiono informacje o zmianach w systemie edukacji oraz zmiany w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej obowiązujące od 1 września 2017 roku. W prezentacjach wykorzystano materiały informacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Dodatkowo nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zrealizowali  warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych  Warunki i sposoby realizacji nowej podstawy programowej. Zajęcia odbyły się 20 czerwca 2017 roku w KPCEN w Bydgoszczy w dwóch grupach przedmiotowych: język polski (Iwona Rostankowska) i  matematyka (Ewa Ludwikowska). Uczestniczyło w nich 28 osób. Na zajęciach zanalizowano  szczegółowo postawę programową  z języka polskiego i matematyki. Omówiono też warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, propozycje rozwiązań dydaktycznych oraz korelację kształcenia w przedmiotach humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

 

W ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy odbyło się spotkanie, którego tematem przewodnim były Rola i zadania nauczyciela bibliotekarza w świetle reformy edukacji oraz planowanie pracy na przyszły rok szkolny. Zajęcia prowadziła koordynator sieci Ilona Zduńczuk.

 

Zorganizowano także dwie konferencje dla wychowawców, nauczycieli zainteresowanych tworzeniem nowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla szkół i placówek oświatowych. Przekazano materiały szkoleniowe Ministerstwa  Edukacji Narodowej i ORE pomocne w opracowaniu programu. Także spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia  dla wychowawców świetlic, pedagogów i psychologów różnych typów szkół poświęcone były opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego. Konferencje i spotkania zorganizowały i przeprowadziły Izabela Nowakowska i Magdalena Chylebrant-Karolak.

 

Ogółem przeszkolono 1897 nauczycieli szkół podstawowych różnych specjalności.

 

Oprac. Ilona Zduńczuk

www.cen.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).