Edukacja

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Wartości źródłem wychowania – wykład online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie online: Wartości źródłem wychowania, który odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa), godz. 17:00-18:00. Wygłosi go Aleksandra Szlendak – profesor oświaty, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Formularz rejestracyjny

 

Tematyka wykładu

 

Wychowanie ku wartościom staje się wyzwaniem i zadaniem edukacyjnym, co podkreśla wielu pedagogów, psychologów, filozofów, socjologów, a także nauczycieli praktyków – zarówno w kraju jak i na świecie. Jest to zadanie ważne i z wielu powodów konieczne do systematycznej realizacji.

 

Wartości, niezależnie od sposobu definiowania, są nieodłącznym elementem i motywem życia jednostki. Już od urodzenia człowiek unika tego, co nieprzyjemne i dąży ku temu, co miłe, dokonując pierwszych wartościowań w swoim życiu.

 

Dorastając, jednostka rozpoznaje i nazywa coraz więcej wartości, z którymi w rezultacie zaczyna się identyfikować. Prowadzi to do powstania określonej hierarchii wartości, warunkującej jej życie. Świat wartości jest miejscem, gdzie istota ludzka nie jest sama, szczególnie na początku swojej drogi. Funkcjonując w środowisku rodzinnym oraz szkolnym, poddawana jest działaniom wychowawczym, których misją powinno być wychowanie ku wartościom. Treść wykładu ma skłonić nas do refleksji na powyższy temat oraz do krytycznego spojrzenia na wartości – komponenty życia społecznego.

 

Informacje na temat prelegentki

 

Aleksandra Szlendak – wieloletnia dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Jana Brzechwy w Toruniu. Profesor Oświaty, współzałożycielka Stowarzyszenia Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”, Radna Miasta Torunia w latach 1988-1990. Lider integracji dzieci niepełnosprawnych w mieście Toruń (utworzenie oddziału dla dzieci niewidomych i słabowidzących). Lider i koordynator Programów Unii Europejskiej. Aktualnie wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej. Działalność społeczna na rzecz miasta – promowanie Torunia w krajach Unii Europejskiej, organizowanie koncertów charytatywnych w Dworze Artusa na rzecz hospicjum i dzieci niepełnosprawnych. Organizatorka konferencji i sympozjów z udziałem autorytetów naukowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Aktywizuje ludzi starszych do podejmowania różnorodnych działań (integracja pokoleń – występ chóru wielopokoleniowego w Dworze Artusa). Autorka wielu publikacji w czasopismach pedagogicznych.

 

Strona internetowa wydarzenia