Edukacja

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Wartość harcerstwa nie od dziś

Rok 2018 został ogłoszony przez Marszałka Piotra Całbeckiego Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego. Z tej okazji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu postanowiło pokazać swoim odbiorcom, jak harcerstwo wpisuje się w wychowawczą rolę szkoły, organizując wojewódzką konferencję pt. „Rola harcerstwa w wychowaniu oraz kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży”, która odbyła się 25 kwietnia br. w siedzibie placówki.

 

Konferencję rozpoczęła dr Katarzyna Marszałek, która ukazała całe bogactwo różnorodności organizacji harcerskich działających w Polsce. Następnie dr Lucyna Czechowska przedstawiła Katalog postaw, jakie kształci ZHP, podkreślając ich uniwersalizm i wagę dobrych wzorców dla młodego pokolenia. Omówienie podstaw prawnych dla działalności harcerskiej w szkołach zaprezentowała Lucyna Szypulska ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy. Nawiązując do obecnych przepisów, udowodniła, iż organizacje harcerskie nie tylko kształtują odpowiednie postawy i wpisują się w działania wolontariatu, ale również wspomagają dzieci w rozwoju poznawczym, co daje możliwość pracy metodami harcerskimi na lekcjach wielu przedmiotów, szczególnie w klasach młodszych. Po krótkiej przerwie kawowej zaprezentowały się jeszcze dwie organizacje harcerskie – ZHR i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE. Krótka historia powstania ZHR, przekazana przez ich rzecznik Bogusławę Pasiekę-Butkiewicz, pokazała, jak doświadczenie ZHR przygotowuje do życia, nawet do jego najtrudniejszych prób. Agnieszka Ingielewicz, nauczycielka Szkoły Salezjańskiej Don Bosko w Toruniu, propagowała dobre harcerskie praktyki, jakie na co dzień stosuje w pracy ze swoim zastępem, pracując jako szefowa 2 Gromady Toruńskiej bł. Laury Vicuna. Wszystkie wystąpienia z pewnością inspirowały do nawiązania ściślejszej współpracy między organizacjami a szkołami oraz zachęcały grono słuchaczy do zadawania pytań i podjęcia ciekawych dyskusji, również kuluarowych.

 

Różnorodność wystąpień i ruchów harcerskich podkreśliła paradoksalnie wspólne cechy organizacji – dobre wychowanie i pożądane postawy. Obrady konferencyjne wniosły dużo informacji o inspirujących metodach wpływu na rozwój młodego człowieka. Bogate doświadczenie prelegentek zarówno w działalności na rzecz organizacji harcerskich, jak i w pracy pedagogicznej w szkole i naukowej na uniwersytecie, zapewniły przybyłym nauczycielom konkretną dawkę wiedzy, co miało wyraźne odzwierciedlenie w zebranych ankietach.

 

W odpowiedzi na zainteresowanie i potrzeby, w ofercie form doskonalenia dla nauczycieli na rok szkolny 2018/2019 proponujemy bliższe zapoznanie się z metodami harcerskimi podczas 10-godzinnych warsztatów „Harcerskie inspiracje dla szkoły”.

 

Katarzyna Stalkowska

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   www.kpcen-torun.edu.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

dr Katarzyna Marszałek - jedna z prelegentekdr Lucyna Czechowska - jedna z prelegentekDyskusja po konferencjiKsiążki o skautachMonografie o organizacjach harcerskich dr K. MarszałekOtwarcie konferencji przez dyrektora KPCENPrelegentki oraz konsultantkiProwadząca K. StalkowskaProwadząca konferencję wraz z prelegentkamiUczestnicy spotkania