Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Warsztaty: sprawne zarządzanie placówką oświatową – dokumentacja szkolna

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów nauczycieli  wszystkich typów placówek oświatowych, do udziału w warsztatach online SPRAWNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ – DOKUMENTACJA SZKOLNA, które odbędą się 6 października 2022 roku o godz. 10.00.

 

Głównym celem warsztatów jest przedstawienie poprawnego interpretowania  zmian w świetle obowiązujących przepisów prawa. Omówienie następujących zagadnień:

  • statuty i regulaminy,
  • protokoły,
  • podstawa programowa, programy nauczania,
  • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły,
  • ocenianie, klasyfikowanie,
  • pomocą psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenia itd.,
  • sprawozdawczość nauczycieli,
  • dokumentacja pracownicza, awans zawodowy, teczki akt osobowych, regulamin pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach online  jest wypełnienie formularza rejestracyjnego:

link do zapisu:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1844o41,dok.html?grupa=1742&singup=1

Koszt 60.00 zł

Organizator: Danuta Frankowska