Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Waga Środowiska

Waga  Środowiska to nowy projekt ekologiczny, który w bieżącym roku szkolnym Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy proponuje nauczycielom dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Założeniem projektu jest podejmowanie przez nauczycieli wraz uczniami działań proekologicznych na rzecz najbliższego środowiska zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.

 

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do projektu na zdalne Konferencje inauguracyjne – nauczycieli przedszkoli 13.09.2023 roku i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 14.09.2023 roku. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

 

 

Oprac. Krystyna Karpińska