Edukacja

Logotyp - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

W zawieszeniu: dom, praca, nauka w czasie pandemii – seminarium online

18 listopada (środa) 2020 r. w godzinach 14.00-16.40 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół na seminarium online.

 

Seminarium jest odpowiedzią na ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, a jednym z nich jest Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wykłady dotyczące cyberbezpieczeństwa w kontekście pracy zdalnej, funkcjonowania szkoły w dobie pandemii i wywołanej przez nią nauki zdalnej/hybrydowej oraz konsekwencji izolacji społecznej.

 

Program

 

14.00-15.00 –  Cyberbezpieczeństwo w kontekście pracy zdalnej. Przykłady ataków
 oraz „cyberhigiena” w domu, w pracy, w szkole, czyli bezpieczne korzystanie
 z technologii cyfrowych

Piotr Słupczyński, ekspert ds. bezpieczeństwa i ochrony informacji

 

15.05-15.50 – Szkoła w czasie pandemii – szanse, wyzwania, zagrożenia

dr Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz, nauczycielka w Zespole Szkół
w Mogilnie oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie

 

15.55-16.40 –  Jaki świat po pandemii? Konsekwencje izolacji społecznej
i nowoczesnych technologii dla procesu uczenia i nauczania

dr Tomasz Komendziński, wicedyrektor Instytutu Badań Informacji i Komunikacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac. Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.