Edukacja

Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie - logo

„Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie” – wykład online profesora doktora habilitowanego, diakona stałego diecezji toruńskiej Waldemara Rozynkowskiego

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na wykład online: „Uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego w klasztorze kapucynów w Rywałdzie”, który odbędzie się 12 maja (środa) 2021 r. o godzinie 17.00. Wygłosi go profesor doktor habilitowany, diakon stały diecezji toruńskiej Waldemar Rozynkowski.

 

Kardynał Stefan Wyszyński to jeden z patronów 2021 roku. Wykład jest kolejnym wydarzeniem zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach cyklu „Świętujemy w doborowym towarzystwie”, który jest jednym z naszych sposobów na świętowanie, przypadającego w tym roku, jubileuszu stulecia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

 

Tematyka wykładu

Klasztor kapucynów w Rywałdzie wpisał się w wyjątkowo trudny dla prymasa Stefana Wyszyńskiego czas, mianowicie jego uwięzienie. W piątek 25 września 1953 roku około godz. 22.30 zaczęto dobijać się do bramy domu arcybiskupiego przy ul. Miodowej w Warszawie. Bezprawną decyzją rządu z 24 września Prymas został zawieszony w posłudze arcybiskupiej oraz postanowiono go usunąć z Warszawy. Krótko po północy, czyli już 26 września, prymas został wywieziony ze swojej siedziby i we wczesnych godzinach porannych znalazł się w Rywałdzie. Przebywał tu do 12 października.

Podczas wykładu zostanie omówiony cały okres uwięzienia prymasa w celi kapucyńskiego klasztoru. Podstawę źródłową do podjętych badań stanowią: wspomnienia, kronika klasztorna, a przede wszystkim zapisy w wyjątkowym źródle, które przybliża nam cały okres uwięzienia prymasa, mianowicie jego „Zapiski więzienne”.

 

Waldemar Rozynkowski

Profesor doktor habilitowany; diakon stały diecezji toruńskiej; historyk, teolog; pracuje: Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; zainteresowania naukowe: historia Kościoła w Polsce, przejawy religijności, historia duchowości, kult świętych, historia zakonów i zgromadzeń zakonnych, historia regionalna.

Więcej informacji na stronie http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac. Marcin Żynda

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Autor fotografii rywałdzkiego kościoła i klasztoru: Waldemar Rozynkowski.
Autor fotografii kardynała Stefana Wyszyńskiego: Janusz Trocha (domena publiczna).

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.