Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Uroczysta gala z okazji XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR w regionie bydgoskim

W czerwcu miało miejsce uroczyste wydarzenie w życiu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią w sali koncertowej Kinoteatru „Adria” w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XXXI edycji konkursu Kangur Matematyczny w regionie bydgoskim.  

 

 Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, szkolni koordynatorzy konkursu oraz zdobywcy nagród I i II stopnia w XXXI edycji konkursu i ich najbliżsi. W gali wzięło udział około 400 osób.

 W imieniu współorganizatorów serdecznie i ciepło powitali przybyłych: Violetta Panfil-Smolińska, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, oraz pan Eugeniusz Sobieraj, dyrektor Zespołu szkół nr 8 w Bydgoszczy. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Marlena Richert, inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, oraz Katarzyna Sobieszczańska, starszy wizytator i koordynator konkursów przedmiotowych z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

 Konferansjerzy – uczniowie z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
w Bydgoszczy – przypomnieli historię konkursu na świecie i w Polsce oraz poinformowali, że w tegorocznej XXXI edycji konkursu w naszym regionie wzięło udział 8 082 uczestników.

 Po oficjalnej części zgromadzeni zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu w wykonaniu orkiestry „COME  AMABILE” prowadzonej przez Krzysztofa Krymera z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy.

 Następnie członkinie Regionalnego Komitetu Konkursu – Jadwiga Sterczewska, Marianna Rosół, Teresa Chrapkowska-Ryba, Bernadeta Nawrocka oraz Justyna Prud – odczytywały nazwiska nagrodzonych, a nagrody wręczali zaproszeni goście oraz współorganizatorzy konkursu.

 Nagrody I stopnia oraz tytuł laureata otrzymało 12 uczniów, a nagrody II stopnia za wynik bardzo dobry wręczono 99 uczniom. Ich nazwiska podane są w załączniku.

Ponadto do szkół dostarczono nagrody książkowe za wyróżnienia, które otrzymało 802 uczniów.