Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Toruński Urząd dla Młodzieży – konkurs KPCEN Toruń i Urzędu Miasta Torunia dla uczniów

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu i Urząd Miasta Torunia zapraszają nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy siódme i ósme) oraz szkół średnich miasta Torunia do realizacji projektu edukacyjnego (w tym roku każdy projekt można realizować zdalnie) Toruński Urząd dla MłodzieżyVII edycja, rok szkolny 2020/2021, pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Marcina Czyżniewskiego.

 

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

 

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich, a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

 

Projekt Toruński Urząd dla Młodzieży obejmuje następujące elementy:

  1. Nauczyciel omawia zasady projektu edukacyjnego na lekcji.
  2. Uczniowie mają za zadanie zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się z pracą: Wydziału Spraw Administracyjnych, Wydziału Ewidencji i Zezwoleń, Wydziału Środowiska i Ekologii, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Ochrony Ludności, Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Komunikacji Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Ogrodnika Miejskiego oraz Urzędu Miasta Torunia biorących udział w projekcie, a potem pokazać wyniki swojej pracy, np. w postaci prezentacji multimedialnej, filmu, pokazu zdjęć i innych.
  3. Pracownicy wydziałów UM Torunia przygotowali zadania, które może zrealizować młodzież. Nauczyciel umawia uczniów na spotkanie z osobami kierującymi wydziałami. Czas na wykonanie projektu dla uczniów to cztery tygodnie. Projekt ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 3 osoby, a nie więcej niż 4 osoby.

 

Zadaniem szkoły jest zgłoszenie udziału w projekcie do KPCEN w Toruniu, na adres: zofia.spalinska@kpcen-torun.edu.pl

 

Karta zgłoszenia do projektu

 

Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Szczegółowych informacji udziela Zofia Spalińska, konsultantka KPCEN w Toruniu, tel. 881 93 33 55, e-mail: zofia.spalińska@kpcen-torun.edu.pl.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu