Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

SZKOLENIA DOTYCZĄCE ZMIAN W WYMAGANIACH EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY I EGZAMINIE MATURALNYM

W 2021 roku egzamin  ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie zmodyfikowanych wymagań egzaminacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przystępuje do realizacji bezpłatnych szkoleń przygotowujących nauczycieli do tych zmian. 

Szkolenia odbędą się na platformie ClickMeeting. Poprowadzą je nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni, którzy uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych przez pracowników ORE,CKE i OKE.

Nauczyciele otrzymają materiały do pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminów zewnętrznych oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Harmonogram szkoleń z poszczególnych przedmiotów i linki do zapisów w załącznikach. 

Oprac. dr V. Panfil-Smolińska