Edukacja

Święto Wolnych Książek

Święto Wolnych Książek

18 czerwca 2015 r. w Bydgoszczy miała miejsce  XII  edycja Ogólnopolskiego  Święta  Wolnych  Książek zorganizowana przez Fundację Bookcrossing.pl oraz  Stowarzyszenie Sympatyków Budowlanki  Azymut+.  Akcja ma na celu promowanie książki i czytelnictwa.

W obchody aktywnie włączyły się  szkoły,  przedszkola, biblioteki, uczelnie wyższe, organizacje społeczne, kulturalne, instytucje naukowe, środowiska literackie, samorządy, media ogólnopolskie i lokalne.
 Corocznie akcję uwalniania książek wspiera Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, obejmując ją honorowym patronatem.
W tegorocznych obchodach święta brały udział Mariola Cyganek dyrektor KPCEN w Bydgoszczy oraz nauczyciel konsultant Ilona Zduńczuk. Aktywnie uczestniczyły we wszystkich bardzo interesujących przedsięwzięciach. Ogólnopolska akcja uwalniania książek połączona była z happeningami i przemarszami młodzieży. Akcję urozmaiciły spotkania autorskie z  twórcami, wydawcami, konkursy, wystawy.
      Dyrektor Mariola Cyganek wraz z innymi znakomitymi gośćmi uczestniczyła w głośnym czytaniu literatury pięknej. Słuchacze mogli usłyszeć w jej wykonaniu fragmenty wiersza „Gdyby tygrysy jadły irysy” Wandy Chotomskiej.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Kultury i Edukacji (TK).