Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Ster na dobre relacje w radzie pedagogicznej

To już 30 odcinek z cyklu Przy herbacie o oświacie. Tym razem autorzy programu Wiesława Tomasiak-Wyszyńska i Piotr Szczepańczyk, nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, prowadzą rozmowę z wyjątkowym gościem – Robertem Preusem, dyrektorem placówki, czyli ich szefem.

Rozmówcy podejmują temat niezwykle ważny – budowanie relacji w zespole nauczycieli oraz skuteczna komunikacja.

Link do nagrania

 

Oprac. Wiesława Tomasiak-Wyszyńska