Edukacja

Uczestnicy konkursu z dyplomami
Uczestnicy konkursu z dyplomami

„Staropolski pieróg” w Korczaku.

W dniu 6 grudnia 2016 r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka  w Toruniu odbył się Regionalny konkurs o tytuł „Mistrza staropolskiego pieroga” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  O zaszczytny tytuł „Mistrza” rywalizowali przedstawiciele szkół zawodowych specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zawodnicy reprezentowali szkoły zawodowe z Grudziądza, Włocławka, Kutna  i  Torunia.  

 

Po raz pierwszy do konkursu włączył się przedstawiciel miejscowego  Ochotniczego Hufca Pracy.    

 

Po kilkugodzinnych zmaganiach  w weryfikowaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej  uczestnicy podali wykonane pierogi w aranżacji staropolskiej według własnej inwencji. Ta również poddawana była ocenie.

 

Ostatecznie werdykt jury był następujący:

najwyższą lokatę uzyskał przedstawiciel szkoły zawodowej z Torunia

  • Marek Marciniak.

 

Na podium stanęli też,  zajmując odpowiednio  drugie i trzecie  miejsce, uczennice:

  • Karolina Jasińska z Włocławka
  • Patrycja Skillandat z Grudziądza.

 

Opracowała Jolanta Ulatowska

www.sosw.torun.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Etap teoretycznySporządzanie pierogów w staropolskim styluUczestnicy konkursu  z dyplomamiUczestnicy konkursu z opiekunamiWręczenie nagrody laureatowi