Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nałożyła na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek nowy obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, realizuje od początku roku 2024 szkolenia skierowane do wszystkich zainteresowanych.

 

Szkolenia mają na celu omówienie zmian w przepisach, które wchodzą w życie 15.02.2024 roku i które nakładają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w szkołach/placówkach oświatowych (na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2023 r. poz. 1606).

Tematyka szkolenia obejmuje:

Źródła prawa do opracowania Standardów ochrony małoletnich

Zasady ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące w szkole/placówce

Zasady i procedury podejmowania interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego

Organizacja procesu ochrony małoletnich

Wdrażanie Standardów ochrony małoletnich.

 

Oprac. G. Nazaruk