Edukacja

Logotyp - KPCEN w Bydgoszczy

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów nauczycieli  wszystkich typów placówek oświatowych do udziału w warsztatach online SPRAWNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ – DOKUMENTACJA SZKOLNA, które odbędą się 29 września  2022 roku o godz. 10.00.

 

Głównym celem warsztatów jest interpretacja zmian w obowiązujących przepisach prawa. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • statuty i regulaminy
  • protokoły
  • podstawa programowa, programy nauczania
  • nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
  • ocenianie, klasyfikowanie
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna, orzeczenia
  • sprawozdawczość nauczycieli
  • dokumentacja pracownicza, awans zawodowy, teczki akt osobowych, regulamin pracy.

 

           Warunkiem uczestnictwa w warsztatach online  jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Link do zapisu:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1844o41,dok.html?grupa=1741&singup=1

Koszt: 60.00 zł

Organizator: Danuta Frankowska