Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Sprawne zarządzanie placówka oświatową

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli  wszystkich typów placówek oświatowych do udziału w warsztatach online SPRAWNE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ – DOKUMENTACJA SZKOLNA, które odbędą się 23 marca 2023 roku o godz. 10.00.

 

W programie: statuty i regulaminy, protokoły, podstawa programowa, programy nauczania, nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, ocenianie, klasyfikowanie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, sprawozdawczość nauczycieli, dokumentacja pracownicza, awans zawodowy, teczki akt osobowych, regulamin pracy.

 

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach online  jest wypełnienie formularza rejestracyjnego:

Link do zapisu:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/zapisz/1844o41,dok.html?grupa=1760&singup=1

Organizator: Danuta Frankowska