Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Spotkanie z filmem, czyli jak aktywizować uczniów w czasie zajęć profilaktycznych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy  9 października 2018 roku zorganizowało spotkanie  z policjantami zajmującymi się wdrażaniem programów profilaktycznych. 

 

Spotkanie z filmem, czyli jak aktywizować uczniów w czasie zajęć profilaktycznych prowadziły Krystyna Karpińska oraz Iwona Rostankowska z KPCEN w Bydgoszczy.

 

Uczestników   przywitała dr Violetta Panfil-Smolińska wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 

 

Spotkanie otworzył inspektor Maciej Wołczyk, który podkreślił rolę policji w procesie  profilaktyki. Cel wieloaspektowych działań  koncentruje się wokół zwiększenia świadomości, a co za tym idzie przeciwdziałania przestępstwom lub wykroczeniom. Komisarz Monika Hermann z  Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy wskazała na wagę działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych  ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży.

 

Celem spotkania było wsparcie policjantów pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach zajęć profilaktycznych wykorzystujących filmy nakręcone przez uczestników festiwalu Sztuka Wyboru.

 

SZTUKA WYBORU to program o charakterze prewencyjnym organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i Fundację Tumult. Partnerem projektu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. 

 

SZTUKA WYBORU realizowana jest cyklicznie od 2011 roku. Adresatem są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  Ideą projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na różnorakie problemy i zagrożenia czyhające na młodych ludzi, a będące wielokrotnie podłożem przestępstw.  Co roku tematyka  dotyczy jednego problemu. Uczniowie razem z nauczycielami przygotowują krótki materiał filmowy (spot, film) dotyczący tematu przewodniego. Niezwykle ważnym elementem jest   scenariusz zajęć edukacyjno-profilaktycznych, podczas których wykorzystany zostanie materiał filmowy nakręcony przez uczniów. Nauczyciele konsultanci z Bydgoszczy  wspierają działania Komendy Wojewódzkiej Policji przy realizacji tego projektu.

 

Podczas spotkania policjanci poznali metody i techniki aktywizujące uczniów.   Dzięki symulowanym ćwiczeniom zastosowali w praktyce zdobytą wiedzę.

 

Materiał przygotowały: Krystyna Karpińska i Iwona Rostankowska

 

Krystyna Karpińska i Iwona RostankowskaKrystyna KarpińskaPlakat na powitanieUczestnicy spotkaniaUczestnicy w czasie ćwiczeń