Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Spotkania z Innymi są już w wersji elektronicznej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy rekomenduje dyrektorom, nauczycielom szkół i przedszkoli oraz rodzicom znakomitą publikację Spotkania z Innymi dra hab. Przemysława Grzybowskiego, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Niezwykle wartościowa książka to, jak pisze autor, bogato ilustrowany zbiór siedemnastu czytanek o Innych – osobach wyróżniających się pod pewnym względem, zwykle postrzeganych jako niezrozumiałe, dziwaczne, wręcz niebezpieczne, będących tematem plotek i stereotypowych opinii – często niesprawiedliwych i krzywdzących. Podstawowe treści wychowania leżące u podstaw Spotkań z Innymi to tolerancja, szacunek dla odmienności, przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka zanim wyda się o nim opinię i zacznie oceniać jego zachowanie. Książkę można zgłębiać w domowym zaciszu lub wykorzystać na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych – szczególnie w różnokulturowych i wielojęzycznych przedszkolach oraz w edukacji wczesnoszkolnej.

 

Ponieważ książka została przetłumaczona na język ukraiński, dlatego warto ją również polecać uczniom, uchodźcom z tamtego obszaru.

 

Spotkania z Innymi  – wydanie polskie, wydanie ukraińskie

 

Oprac. Robert Preus