Edukacja

Szkoła ćwiczeń
Szkoła ćwiczeń

SOSW im. Janusza Korczaka w Toruniu „Szkołą ćwiczeń UMK”

Od 1 grudnia 2016 r.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu po podpisaniu  porozumienia o współpracy staje się „Szkołą ćwiczeń UMK”. 

 

SOSW  w Toruniu reprezentowała dyrektor Maria Kluz,  natomiast UMK prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Beata Przyborowska.

 

W ramach współpracy sfera wspólnych zadań obejmuje:

  • organizację przedsięwzięć o charakterze naukowym i dydaktycznym;
  • organizację praktyk dla studentów UMK;
  • organizację wolontariatu;
  • organizację działań związanych z edukacją, promocją i profilaktyką zdrowia;
  • wspomaganie działań obu instytucji;
  • promocję działań partnera poprzez szeroką informację o świadczonych usługach.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu od wielu lat współpracuje z Katedrą Psychopedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, organizując szereg wspólnych przedsięwzięć.

 

Opracowała Magdalena Kaczmarzyk

www.sosw.torun.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Podpisanie PorozumieniaSzkoła ćwiczeń