Edukacja

Logo CEM w Górsku

Śladami Jana Pawła II – z Górska do Watykanu

3 września 2017 r. w Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku  podsumowano realizację  Międzynarodowego Programu Edukacyjnego dla Młodzieży: „Śladami św. Jana Pawła II – Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 

Po Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku w sali kinowo-teatralnej CEM  uczestnicy programu obejrzeli film opisujący przebieg wyprawy do Włoch i atmosferę, w jakiej ona przebiegała.
Młodzież zaprezentowała na scenie samodzielnie przygotowaną część artystyczną.

 

Ks. dr Paweł Nowogórski dyrektor CEM w Górsku, organizator  całego przedsięwzięcia, podziękował młodzieży, jej opiekunom  i współorganizatorom.

 

Warto  uszczegółowić, że istotną częścią  tego programu edukacyjnego  była  zorganizowana w  sierpniu br. dziewięciodniowa pielgrzymka   przez Czechy, Austrię, do Włoch i Watykanu, uczniów klas gimnazjalnych –   laureatów  Wojewódzkiego  Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach: „Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo” – a także   opiekunów młodzieży  i organizatorów konkursu.

 

Realizacja tego programu mogła dojść do skutku, dzięki  wsparciu  finansowemu  Urzędu Marszałkowskiego.

 

 Punktami kulminacyjnymi pielgrzymki były:   modlitewne spotkanie   podczas Mszy św. odprawionej przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra na Watykanie oraz   Audiencja Generalna Ojca Świętego Franciszka w Auli Pawła VI.
W czasie audiencji  Papież Franciszek poświęcił   obraz z wizerunkiem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, wykonany przez Bogusława Ziółkowskiego.

 

Obecnie wszystko wskazuje na to, że przy Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku spośród uczestników pielgrzymki zawiązała się wspólnota młodych ludzi, która zamierza kontynuować  tu działalność artystyczną.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (TK).

 

Dyr. CEM w Górsku ks. Paweł Nowogórski wita uczestników spotkaniaKs. Paweł Nowogórski dziękuje współorganizatorom KonkursuPrzygotowania do tańca  laureatów KonkursuPrzygotowanie do występuSpontaniczny taniec laureatów KunkursuTaniec laureatów KonkursuTaniec laureatów Konkursu