Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego

Już 27 X 2022 – KPCEN w Toruniu zaprasza na spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wf.

 

Zapisy: https://tiny.pl/wrz5l

Podczas tych i kolejnych zajęć w ramach sieci planujemy:

  • omówić zasady organizacyjne;
  • wymieniać się praktycznymi pomysłami na organizowanie ciekawych lekcji wychowania fizycznego – opracujemy bank dobrych praktyk;
  • zespołowo poszukiwać sposobów radzenia sobie z problemami;
  • dzielić się wiedzą i umiejętnościami.

Więcej informacji udziela Adam Szymański: nr tel. 571-46-25-89, e-mail: adam.szymanski@kpcen-torun.edu.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu