Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK

Zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 19 maja 2022 roku o godz. 10.00 w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

 

Podczas spotkania omówimy zagadnienia dotyczące oceniania i klasyfikowania ucznia-cudzoziemca, procedury zakończenia stażu nauczyciela w awansie zawodowym, zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek oraz zasady wprowadzania centralnego rejestru umów.