Edukacja

Grafika - Seminarium „Regionalizm w bibliotece, biblioteka w regionie”

Seminarium „Regionalizm w bibliotece, biblioteka w regionie”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na seminarium „REGIONALIZM W BIBLIOTECE, BIBLIOTEKA W REGIONIE”, które odbędzie się 14 marca 2023 roku, w godz. 14.30 – 16.30, w siedzibie biblioteki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, w sali 210 (II piętro).

 

Adresaci seminarium: nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół i placówek oraz osoby zainteresowane tematyką regionalną.

 

Seminarium jest organizowane w związku z wyzwaniami edukacyjnymi związanymi z potrzebą kształcenia dzieci i młodzieży w duchu poszanowania wartości i tradycji regionu.

 

Cele seminarium :

  1. Realizacja Priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023: Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  2. Zapoznanie z udziałem bibliotek w rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań przeszłością regionu oraz zachodzącymi w niej procesami .
  3. Ukazanie możliwości realizacji edukacji regionalnej w bibliotece szkolnej w oparciu o współpracę z innymi bibliotekami.
  4. Zainteresowanie dorobkiem regionalistów (pisarzy, poetów).

 

Efekty

  1. Integracja nauczycieli bibliotekarzy oraz możliwość poznania partnerów w edukacji regionalnej .
  2. Właściwe zaangażowanie całego środowiska bibliotekarskiego i edukacyjnego w działania wynikające z realizacji edukacji regionalnej .

 

Program seminarium:

Podsumowanie konkursów:

  • „Marian Rejewski w 90. rocznicę złamania szyfru Enigmy” – jednodniówka – konkurs na gazetkę szkolną skierowany do uczniów z klas VI-VIII ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego,
  • „Marian Rejewski – pogromca Enigmy” konkurs internetowy dla uczniów klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Regionalizm w bibliotece – Renata Grabowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego

Biblioteka w muzeum – Magdalena Fiałkowska, kierownik Biblioteki w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Anna Imbierowicz – starszy bibliotekarz

Edukacja regionalna w bibliotece publicznej Miasta i Gminy Pruszcz – Aleksandra Rosińska-Burek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu

Biblioteka nieoczywista – Tadeusz Krajewski, kierownik Biblioteki Literatury Fantastycznej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

„Kobiety historią pisane” – prezentacja wystawy – Małgorzata Kalinowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – Muzeum Oświaty

Innowacja pedagogiczna „O czym szumi Brda – edukacja regionalna” – Agnieszka F. Handzel, Anna Kraszkiewicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Formularz rejestracyjny na seminarium znajduje się na stronie PBW.

Wydarzeniu towarzyszy posterowa wystawa plenerowa przygotowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na podstawie materiałów dostępnych w zasobach Muzeum Oświaty.

Wystawa jest częścią projektu wieloletniego pt. „Poznaj bydgoskich bohaterów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NoweFIO na lata 2021 – 2030. Wystawa promuje wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego dokonania lokalnych, mało znanych bohaterek. Celem ekspozycji jest przybliżenie wiedzy o ich działalności i zasługach na niwie oświatowej, a tym samym rozwijanie patriotyzmu lokalnego, dumy narodowej Polaków, krzewienie polskości i tradycji narodowych.

 

PBW w Bydgoszczy