Edukacja

Logotyp Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Seminarium bożonarodzeniowe we Włocławku

Przedświąteczne spotkania podczas seminarium bożonarodzeniowego są tradycją w Kujawsko-Pomorskim Centrum Nauczycieli we Włocławku. Spotkanie zdalne odbyło się 18 grudnia i poświęcone było refleksji dotyczącej duchowego aspektu świąt. W tym roku hasłem przewodnim był „Regionalizm i tradycja ponad czasem. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych na Kujawach i Pomorzu”. Gośćmi byli: Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ksiądz Dawid Mendrok, proboszcz administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Włocławku, Lipnie i Rypinie, ksiądz Mikołaj Hajduczenie, proboszcz Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu oraz ksiądz prałat Sławomir Deręgowski, proboszcz Parafii św. Stanisława BM we Włocławku.

 

W tematykę seminarium wprowadziła wicedyrektor Małgorzata Wdowczyk. Regionalne tradycje związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia zostały przywołane we fragmentach filmu „Tradycyjne ozdoby świąteczne” przygotowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

 

Duchowni trzech wyznań w swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę bliskości i budowania więzi. Czterotygodniowy czas Adwentu poprzedzający świętowanie Bożego Narodzenia, jest dla wyznawców prawosławia, katolików i protestantów czasem skupienia i duchowej odnowy, a świąteczne chwile z bliskimi zapisują się jako niezatarte wspomnienia. Prelegenci podkreślali rolę świeckich tradycji związanych z przeżywaniem radości Narodzenia Pańskiego: strojenia świątecznego drzewka, kolędowania, wieczerzy wigilijnej, składania sobie dobrych życzeń.

 

O wartości duchowej i świeckiej tradycji Bożego Narodzenia mówił również Sławomir Kopyść, członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celebrowanie świątecznych zwyczajów to piękny czas umacniający rodzinne i międzyludzkie więzi.

 

Ostatnią częścią seminaryjnego spotkania było składanie świątecznych życzeń. Uczestnicy usłyszeli od Gości wiele serdecznych i dobrych słów. Zakończono odczytaniem, wpisującego się w tematykę i klimat spotkania, wiersza regionalnej poetki, nauczycielki, pani Anny Stanek.

 

Życzenia od Gości seminarium bożonarodzeniowego: https://www.youtube.com/watch?v=YMnmk8_EtJY

 

Uczestnicy seminarium bożonarodzeniowego we Włocławku