Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych na zaprojektowanie i wykonanie gry dydaktycznej do nauki języka obcego

29.09.2022 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu  dla nauczycieli szkół podstawowych na zaprojektowanie i wykonanie gry dydaktycznej do nauki języka obcego „Grajmy i uczmy się języków obcych” zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, popularyzacja aktywizujących metod nauczania oraz rozwijanie kreatywności nauczycieli.

 

Organizatorem konkursu są: nauczycielka konsultantka KPCEN w Bydgoszczy Justyna Adamska oraz doradczyni metodyczna KPCEN w Bydgoszczy Sandra Kurdynowska.

 

Komisja Konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:

  1. a) oryginalność i pomysłowość,
  2. b) merytoryczność,
  3. c) przejrzystość oraz komunikatywność opisu,
  4. d) przejrzystość oraz komunikatywność instrukcji/zasad gry,
  5. e) poprawność językowa,
  6. f) estetyka wykonania.

 

Laureatem konkursu została Milena Nowakowska, nauczycielka języka niemieckiego  ze Szkoły Podstawowej im. Wiktorii Wiedeńskiej w Warszawie.

 

Wyróżnienia otrzymały: Kamila Tyrakowska, nauczycielka edukacji przedszkolnej i języka angielskiego (Przedszkole nr 6 w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy) oraz Sandra Wawrzyniak, nauczycielka języka niemieckiego (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie).

 

Prace laureata konkursu oraz wyróżnionych nauczycieli zostaną opublikowane na stronie internetowej KPCEN w Bydgoszczy oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

 

Serdecznie gratulujemy!