Edukacja

Logotyp Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

Różne sposoby radzenia sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych

Pod takim hasłem odbędzie się dziewiąta ogólnopolska konferencja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Organizatorem jest Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Konferencja odbędzie się 01 października 2016 r. w auli konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kurator Oświaty.

 

W załączeniu  szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

 

 Opracowanie: Anna Szopa

Koordynator ds. mediów przy ZS Nr 33 Specjalnych

dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

www.zs33.bydgoszcz.pl
koordynator@zs33.bydgoszcz.pl

 

Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).Dół formularza